iMTM Sarajevo postao članica Anna Lindh Fondacije

Od oktobra mjeseca iMTM Sarajevo postao je članica Anna Lindh Fondacije, koja je osnovana 2004. godine, sa sjedištem u Aleksandriji u Egiptu, kao prva zajednička institucija za dijalog koju zajedno stvaraju Evropska unija i njene mediteranske partnerske zemlje. Vizija Mreže fondacije Anna Lindh u Bosni i Hercegovini (BiH) je stvaranje regionalne mreže, u kojoj svi njeni članovi učestvuju u njenoj izgradnji, aktivnostima i donošenju odluka i gdje se stvaraju preduslovi za saradnju, otvorenost, koordinaciju, a sve u skladu sa kompatibilnošću sa misijom ALF-a. Pravci djelovanja i norme su razvoj i jačanje međunarodne saradnje i umrežavanja, individualni ali i mrežni uticaj prema lokalnim i regionalnim zajednicama i državnim institucijama. Orijentacija mreže u pogledu oblasti ekspertize i intervencije prvenstveno se ogleda u oblastima kulture, interkulturalne saradnje i razmjene, kao i pružanja ekspertize drugim mrežama u oblasti društvenog, kulturnog i interkulturalnog dijaloga. Budući planovi i aspiracije su povećanje regionalne saradnje i projektnih aktivnosti sa mrežama u regionu. Karakteristike mreže su prvenstveno pozorišna saradnja i saradnja u oblasti umjetnosti.