Pop-Rock škola pjevanja posvećena je muzičkom obrazovanju djece i odraslih po in- ternacionalno priznatom programu Rockschool London (RSL Awards). Časovi se odvijaju individualno ili grupno i obuhvataju: “Rockschool London” syllabus, “Bel Canto” (italijansku tehniku pjevanja i disanja), kao i kombinirani program, prilagođen svakom pjevaču pojedinačno, koji obuhvata brojne vježbe, teoretske i praktične savjete, upoznavanje osnovne pjevačke terminologije, pjevanje po notama te scenski nastup. 

Pop rock školu pjevanja vodi vokalni pedagog Ajsela Zoronjić a nastava se odvija jednom sedmično u trajanju od 60 min.

Prva privatna specijalizirana škola solo pjevanja nudi naobrazbu koja obuhvata vokalnu tehniku i rad na operskom repertoaru a namijenjena je osobama uzrasta od 16 do 30 godina. Voice Studio: je predmet praktičnog karaktera koji nudi naobrazbu iz tehnike snimanja vokala, studijskih pravila, analizu snimljenih projekata te sprema studente za buduću muzičku profesionalnu karijeru. Pored osnovnih tehnika operskog pjevanja polaznici će razvijati muzikalnost smisao za ljepotu tona i logičnost muzičke fraze, intonaciju i ritam, naučiti fraziranje i dikciju kao i scenski nastup odnosno kontakt sa publikom. Nastava će se odvijati u popodnevnim terminima prema dogovoru sa aplikantima a kao sastavni dio nastavnog programa predviđena je nastava iz predmeta Osnove muzičke teorije i Solfeggio za kandidate koji nemaju nikakvo muzičko predznanje. Polaznici ove škole pjevanja će u svojim završnim projektima imati vlastite profesionalne snimke.

Školu operskog solo pjevanja vodi solistica Narodnog pozorišta u Sarajevu mr. Melisa Hajrulahović Tomić a nastava se odvija jedan na jedan, jednom sedmično u trajanju od 60 min.

 

Škola pjevanja za muzički teatar prema Estill Voice Model  namijenjena je pjevačima ali i glumcima a za osnovni cilj ima objasniti građu i funkcije fonatornog aparata, te dati detaljna objašnjenje kako isti funkcioniše prilikom govora i pjevanja sa medicinskog i umjetničkog aspekta. Estill Voice Model je vokalna studija koju je razvila američka naučnica Jo Estill a posvećena je svima koji glas koriste kao sredstvo izražavanja. U saradnji sa Anne Marie Speed, licenciranim trenerom Estill Voice Model iz UK, iMTM je organizator radionica i seminara za tehnike pjevanja u muzičkom teatru. Anne Marie Speed je vodeći vocal coach u UK te profesorica na Royal Academy of Music gdje je jedna od osnivačica upravo Odjela za muzički teatar. Pored redovne nastave koju vodi u ulozi reditelja/glumice/pjevača, Anne-Marie Speed obučava izvođače raznih profila održavajući masterklase i seminare iz oblasti “Psihologija glasa“ za pjevače, glumce i govornike po američkoj metodi Estill Voice Model. Website za Anne Marie Speed www.thevoiceexplained.com

Školu pjevanja za muzički teatar vodi mr. Alma Ferović Fazlić a nastava se odvija jedan na jedan, jednom sedmično u trajanju od 60 min.

Za polaznike sve tri škole bit će organizirane posjete relevantim institucijama u BiH. Po završetku godišnjeg ciklusa svim polaznicima biće uručen certifikat iMTM-a. Po dogovoru sa profesorom moguće je pohađati i dodatne privatne časove. Svi zainteresovani kandidati mogu aplicirati putem online aplikacije.