iMTM

INSTITUT ZA MUZIKU, TEATAR I MULTIMEDIJU

Nastavni program 2021/22. Softveri: Acid Pro / Ableton Live / Pro Tools

iMTM škola muzičke produkcije polaznicima nudi priliku da steknu znanja i vještine iz oblasti moderne muzičke produkcije, digitalne obrade zvuka, muzičkog biznisa i digitalnih muzičkih medija I platformi. Cilj je da nakon završene škole, kandidat bude sposoban kreirati i upravljati kompletnim procesom stvaranja muzičkog djela iz oblasti modernih popularnih muzičkih žanrova.

Većim dijelom se praktični segmenti nastave vrše sistemom “jedan na jedan” , sa ili bez pasivnog prisustva dodatnog polaznika škole.
 

GLAVNI PREDMETI: Studio alati, Produkcija; Acid Pro i Ableton Live, Miksanje i mastering; ZAJEDNIČKI PREDMETI: DJ alati, Muzika i mediji, Osnovi muzičke teorije, Muzički biznis

Škola muzičke produkcije se sastoji iz slijedećih segmenata:

Studijska teorija i praksa

Upoznavanje opreme (hardware i software) za digitalnu obradu zvuka

Upoznavanje sa pojmom DAW (Digital Audio Workstation – digitalna zvučna radna stanica)

Odabir adekvatne opreme za produkcijski studio i postavka ukupnog sistema

Rad sa softverskim instrumentima

MIDI i audio snimanje

Rad sa efektima i procesorima (kompresor, EQ, delay, reverb, chorus, flanger…)

Tehnike miksa i masteringa

Projekti:

  • dj set,
  • medley,
  • remix,
  • remake,
  • autorska pjesma


Škola Muzičke produkcije traje 11 mjeseci a nakon završenog osnovnog jednogodišnjeg školovanja moguće je nastaviti profesionalno usavršavanje i upis u MP napredni, te MP- MASTER LEVEL (nastavak naredne školske godine).

Nakon završenog jednogodišnjeg školovanja je moguće polagati specijalni RSL (Rckschool London) ispit Muzičke produkcije, koji je jednak diplomi srednje muzičke škole.