Alma Ferović Fazlić - magistar muzičkog teatra, producentica

Irma Alimanović Alihodžić - diplomirana glumica, saradnica iMTM-a 

Melisa Hajrulahović Tomić -  magistar solo pjevanja, saradnica iMTM-a

Irma Mulić - Voditeljica Odjela za izvođačke umjetnosti iMTM-a

Anne Marie Speed -  Estill Voice Model -  London UK, saradnica iMTM-a

Nenad Tešić, dirigent muzički pedagog, saradnik

Aleksandra Korizma, tehnička direktorica iMTM - UK/BIH, saradnica iMTM-a

Medina Turković, voditeljica ansambla Super Stars saradnica iMTM-a