Škola gitare i bas gitare odvija se individualno i u grupama u trajanju od 45 minuta sedmično a termini se organizuju u dogovoru sa profesorima. Polaznici imaju mogućnost učiti razne stilove sviranja (klasična muzika, rock, pop, blues i osnove jazza) a sve prema individualnim željama. Škola gitare i bas gitare počinje sa najjednostavnijim primjerima kompozicija pa višeglasnim za gitaru a za ostale pravce se počinje sa osnovnim vježbama uz kasnije savladavanje specifičnosti željenog muzičkog stila. Polaznici će razviti muzikalnost, ritmičnost, koordinaciju i koncentraciju, te pravilno držanje tijela, koje doprinosi pravilnom načinu sviranja gitare.

Škola klavira odvija se jedan na jedan u trajanju od 45 min sedmično a termini su u dogovoru sa nastavnikom. U početnoj nastavi klavira učenici savladavaju kompozicije po sluhu i sve započinje jednostavnim melodijama, kroz koje se ruke prilagođavaju od pojedinačnog sviranja do zajedničkog. Kroz nastavu se obrađuju i razne vrste udara, te dva ključa (violinski i bas). Posebna pažnja posvećuje se motivaciji i razvoju sluha i muzikalnosti svakog pojedinca. Svakom učeniku se prilagođava gradivo prema njegovim mogućnostima, odnosno brzini sticanja znanja.

Školu violine odvija se individualno jedan na jedan. Učenje violine pridonosi osjećaju za lijepi ton, intonaciju i melodiju. Produbljuje se interes za muziku i razvijaju se koncentacija, motoričke i ritmičke sposobnosti. Učenik uz svakodnevno vježbanje postiže kulturne i radne navike. Violina je karakterističan instrument kod kojeg je početak nešto teži, ali nakon usvajanja osnova, učenje je brže i lakše. Nastavni plan i program prilagođava se individualno svakom učeniku, uzimajući u obzir njegove interese i potrebe. Preporučuje se da muzička naobrazba violine započne u najranijoj školskoj dobi.

Škola klavijatura za savremene pijaniste i klavijaturiste, osmišljena je za moderne muzičare, pruža svim klavijaturistima cjelokupno znanje sviranja i programiranja potrebno za siguran nastup u dinamičnom svijetu popularne muzike.

Škola bubnjeva DrAmmarCesljar obuhvata časove individualne nastave ali i grupne “Ansambl udaraca” DRAMMARRITAM. Nakon početnih lekcija koje se savladavaju tokom par mjeseci,  nastavlja se kroz grupni rad učestvovanje u ansamblu udaraljki. Kroz popularni pop, rock i jazz repertoar, nastava će se odvijati individualno ali i grupno, a biće prilagođena uzrastu, talentu i nivou sviranja svakog polaznika. Polaznici ne moraju posjedovati prethodno iskustvo sviranja a nastava je prilagođena svakom polazniku u odnosu na njegove sposobnosti i afinitete. Nastava će se odvijati u skladu sa najnovijim svjetskim metodama rada uz audio-vizuelne medije, knjige te sviranje uz matrice. Škola se kontunuirano odvija tokom godine dana kroz koju se savladavaju određeni nivoi poznavanja instrumenta. Tokom prvih nekoliko mjeseci bubnjevi nisu potrebni, osim jednog para palica dimenzija 5B, praktice pad  (guma za vjezbanje dimenzije 12 inca) i elektronski metronom.

Tokom školovanja polaznici škola će imati priliku razgovarati sa internacionalnim gostujućim umjetnicima. Prijave putem online aplikacije.  Nastava svih škola odvija se individualno, jednom sedmično u trajanju od 45 min.

Oprema i instrumenti potrebni za nastavu mogu se nabaviti u nekoliko muzičkih centara, a polaznici iMTM-a ostvaruju popust pri svakoj kupovini uz najavu iMTM-a. Nastava se može odvijati i online preko Skype-a.

Klasičnu školu klavira za djecu vodi pijanistica Irma Mulić

Školu klavijatura vodi Adis Sirbubalo

Školu gitare (akustična i električna gitara) vodi Emir Jugo

Školu bas gitare vodi Almir Nezić

Školu bubnjeva vodi Amar Češljar 

Školu violine vodi Amna Hujić

Škola klavira ”DO RE MI” – po WunderKeys piano quick learning metodi namijenjena je za djecu predškolskog uzrasta od 3-6 godina. Ukoliko ste odlučili da svoje dijete upišete na časove klavira, uradite to već tokom prvih godina života. Naučno je dokazano da kroz sve multidimenzionalne aspekte rada na času klavira - memorisanje vježbica, melodija i kompozicija, izražavanje emocija, učenje muzičkih intervala, akorada i harmonija, dolazi do povećanja IQ-a djeteta, a efekti su veći ukoliko se sa časovima počne u što ranijem životnom dobu. Kako svako dijete ima svoju osobenost i na svoj način razvija sposobnosti, tako će i nastava klavira u potpunosti biti prilagođena svakom djetetu individualno.Mnoge naučne studije su pokazale da dijete uz učenje sviranja na klaviru u isto vrijeme stiče nezaobilazno muzičko znanje, razvija svoje motoričke sposobnosti, podstiče disciplinu i strpljenje, razvija socijalne sposobnosti, povećava samopouzdanje i pozitivno utiče na kognitivne sposobnosti, koje se također odražavaju i na akademski uspjeh djeteta u svakodnenim školskim aktivnostima. Wunderkeys metoda predavanja se usko naslanja i na matematiku, te pozitivno utiče i na pripremu djeteta za redovnu školu i predmete kao što su matematika, tjelesni odgoj, muzičko i likovno vaspitanje. Prijave putem online aplikacije.  Nastava se odvija jedan na jedan jednom sedmično u trajanju od 45 min.

Školu klavira DO RE MI vode Irma Mulić,  Ajsela ZoronjićAmna Hujić.


Škola harmonike sa svjetski priznatom umjetnicom Merimom Ključo,  namijenjena svim ljubiteljima harmonike, od početnika do profesionalaca, koji žele upoznati različite muzičke stilove. Posebna pažnja usmjerit će se poboljšanju tehnike i interpretacije, te prezentaciji savremenih tehnika sviranja harmonike, s posebnim akcentom na improvizaciju. Pristup svakom učeniku/studentu je potpuno individualan i prikladan studentu, a nastava će se odvijati po dogovoru sa profesorom jednom do dva puta sedmično. Prijave putem online aplikacije. Nastava se odvija jedan na jedan jednom sedmično u trajanju od sat vremena.