Pored edukacionog dijela iMTM nudi i komercijalne usluge, korištenje studija, snimanje muzičkih projekata, audio promotivnih džinglova, kreiranje rtv audio-video dizajna za klijente po želji.