iMTM

INSTITUT ZA MUZIKU, TEATAR I MULTIMEDIJU

Školu gitare prema Rockschool London, vodit će gitarisa benda ”Letu Štuke” Emir Jugo.

Više

Premijera predstave Mravko Travko, 26. aprila u Pozorištu mladih Sarajevo

Više

iMTM oficijelni predstavnik Rockschool iz Londona

Više

U školi DJ-inga polaznici u tri dijela nastavnog plana uče sve što je potrebno da bi postali kvalitetan DJ modernog doba. Cilj je da nakon završene škole kandidat bude sposoban samostalno djelovati kao DJ, razvijati se I koristiti sve muzičke DJ sprave i digitalne platforme u kontekstu vlastite promocije.

GLAVNI PREDMETI: OTM (DJ oprema i tehnika miksanja), Self-concept

ZAJEDNIČKI PREDMETI: Muzika i mediji, Osnove muzičke teorije, Muzički biznis

DJ-A-1  

Nastava prvog dijela škole se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Studenti se upoznaju sa: • Osnovama muzičke teorije • DJ historijom • postavkom opreme • Osnovama DJ-inga • pravilima DJ-inga • pojmom Beat Matchinga

DJ-A-2

U drugom dijelu škole polaznici moraju poznavati osnovne principe i tehnike DJ-inga, kao što su beatmatching i sl. Studenti koji imaju namjeru upisati ovaj nivo moraju imati završen DJ-A-1 nivo ili već posjedovati znanja iz oblasti koje pokriva nivo DJ-A-1. Nivo DJ-A-2 obuhvata oblasti: Beat Matching Prelazi između pjesama Strukture pjesama Osnove digitalnog DJ-inga Miksanje pjesama različitih žanrova Osnove dodavanja efekata prilikom miksanja. Završetak ovog dijela se obilježava kreiranjem prvog sospstvenog DJ seta.

DJ DIGI-A-3

Polaznici u trećem dijelu škole moraju posjedovati ordeđene vještine DJ-inga, razvijenu tehniku u beatmatchingu, tranziciji i miksa- nju različitih muzičkih pravaca, strukturi pjesama, te punu operativnost na svim osno- vnim elementima DJ opreme. Studenti koji su završili DJ-A-2 već posjeduju  navedene vještine.

U ovom dijelu škole stavlja akcent na  primjenu MIDI protokola, kontrolera i DJ softvera. Posebna pažnja je usmjerena na tehnike korištenja programa TraktorPro. Oblasti su:  Postavka softvera i opreme, upravljanje pločama i CD-ima sa time-code sistemom, MIDI (mapiranje, efekti, cueing, hotkeys, loops), Beat, bar & phrase matching (sinhroniziranje sekvenci), Sound editing softver, uređivanje, konverzija i priprema pjesama, razumijevanje i manipulacija zvučnim efektima, kreiranje vlastitih postavki na kontrolerima (selfmaping), snimanje živih mikseva, kreiranje playlista i DJ setova, Live performance training.

Tokom trajanja ovog dijela, studenti će usavršavati svoje vještine obuhvaćene prethodnim programom, te steći znanje iz slijedećih oblasti: Priprema za prve žive nastupe Dodatne tehnike digitalnog DJ-inga Kreiranje specifičnih miks setova Kreiranje i snimanje demo materi- jala Prezentiranje promotivnih materijala Korištenje online promotivnih alata za kreiranje i unaprijeđenje sopstvene DJ karijere Kraj nivoa se obilježava snimanjem dva CD-a sa promo-miksevima dva različita žanra, te objavljivanjem jednog seta na oficijelnoj stranici MtM instituta, kao i na partnerskim DJ web portalima.

Nakon završene škole Dj-inga, student će posjedovati vještine  profesionalnog DJ-a modernog vremena. iMTM  DJ je osposobljen za rad na svim klasičnim DJ spravama kao i NI Traktor digitalnim dj platformama (Native Instruments Traktor Scratch i Native Instruments Traktor S4). Kraj škole se zvanično završava dodjelom diplome, studentovim javnim DJ nastupom i promocijom vlastitog DJ-seta, koji će se dalje plasirati na iMTM saradničkim web-portalima i radio stanicama. Institut će iMTM Digital  DJ-e plasirati kroz booking agencijske aktivnosti i podržavati u budućim samostalnim projektima.

 

Trajanje škole DJ-inga je 11 mjeseci kroz navedena tri djela A1, A2, A3 (moguće je produžiti školovanje zbog dodatnog usavršavanja i upisati Master nivo).

Školarina se plaća na jedanaest rata po 150 KM s uračunatim PDV-om direktno u iMTM-u. 

Plaćanje je moguće i putem Turkish Ziraat Bank uz beskamatni kredit bez žiranata na rok otplate do 12 mjeseci.