* iMTM je oficijelni predstavnik Rockschool London a sarađuje i sa profesorima sa Royal Academy of Music London;

* iMTM prati tehnološki razvoj nudeći vam naobrazbu i trening u modernim savremenim prostorijama, studijima i rad na najnovijem i najpopularnijem muzičkom softveru i hardveru;

* Naš cilj je da vam obezbijedimo praktično znanje i vještine neophodne da biste bili uspješni u odabranoj struci;

* iMTM ima saradničke odnose sa svim relevatnim institucijama iz muzičkog biznisa i pomaže vam da pronađete posao u branši nakon završenog edukativnog programa;

* Omogućavamo multi-kvalifikacioni obrazovni program u profesionalnom okruženju, adekvatan individualnim potrebama polaznika;

* Kreiramo umjetničko i edukativno okruženje u kojem izvođači mogu dosegnuti najviši mogući standard i izgraditi most do uspješne karijere u muzičkom teatru i multimediji;

* iMTM ohrabruje polaznike da sarađuju kao teatarska grupa, kroz interakciju u timu kao i sa onima već aktivnim u profesiji i redovno pruža mogućnosti za nastupe u širokom kontekstu i to neformalno i formalno.

* iMTM stimuliše navike samosvjesnosti i samokritičnosti, koje će pripremiti studente za izazove u profesiji i podstiče studente u interakciji sa drugim izvođačima i kompozitorima iz zemlje i regije;

* Naš staff čine muzički profesionalci, profesori i magistri iz muzičke industrije, dobitnici Oscara i vodeća imena iz svijeta muzike i multimedije, kroz čija predavanja i radionice iMTM prati svjetske tokove

iMTM - Pretvori svoju maštu u stvarnost!

Rekli su o nama: