PRO kurs za muzičku produkciju i  softvere Abletone Live, Acid Pro, ProTools, Logic...

PRO kurs je generalna naobrazba o funkcionisanju softvera, radu u procesu stvaranja muzike, eksploataciji, komponovanju muzike, kreiranju projekata, te svim relevantnim aspektima muzike. 

Pro kurs muzičke produkcije traje 11 mjeseci.

Obuhvata sve osnovne procese komponovanja na softverima Abletone Live, Acid Pro, Protools, itd.

Nakon završenog kursa polaznik je osposobljen za rad na navedenim softverima, posjeduje znanje koje može da  aplicira na svim poljima vezanim za muziku, te dobija certifikat-potvrdu stečenog znanja i završenog kursa. 

Nakon Pro kursa moguće je nastaviti profesionalno usavršavanje i upis u školu Muzičke produkcije ili drugih škola.

Kurs za Muzičkog urednika i nove medije

Kurs muzičkog biznisa

Komponeo - vikend seminari za mlade kompozitore

Radionica - studijski alati