Kurs za Muzičkog urednika i nove medije
 

Kurs za muzičke softvere Abletone Live, Acid Pro
 

Kurs muzičkog biznisa
 

Komponeo - vikend seminari za mlade kompozitore
 

Radionica - studijski alati