Pored edukacionog dijela iMTM nudi i komercijalne uslugu, potpunog kreiranja i postavljanje internet radio stanica uz željeni audio dizajn.