Naučna i umjetnička konferencija "Međunarodni dan glasa"

U povodu obilježavanja Svjetskog dana glasa (16.04.) pod ovogodišnjim svjetskim motom "Your Voice Matters", edukativna platforma za izvođačke umjetnosti iMTM Sarajevo organizira prvu dvodnevnu naučnu i umjetničku konferenciju "Međunarodni dan glasa", na kojoj će gostovati renomirani vokalni i dramski pedagozi, fonetičari i fonijatri iz BiH, USA, Velike Britanije, Italije, Hrvatske i Srbije. 

17.04.2023. godine od 11:00 - 15:00 sati - Rektorat Univerziteta u Sarajevu

18.04.2022. godine od 10:00 -13:00 sati - Otvorena scena Obala Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu.

Na konferenciji hibridnog karaktera će gostovati: van.prof. Marina Petković Liker (Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu), red.prof.dr. Agota Vitkai Kučera (Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu), prof. Philip Raymond (Royal Academy of Dramatic Art, London, UK), vokalni trener i glumica Marta Woodhull (Singing for a living, Los Angeles, USA), vokalni trener i profesor pjevanja Francesco Mecorio (Francesco Mecorio Voice Studio, Italy, Hong Kong), red.prof. Emina Muftić (Akademija scenskih umjetnosti, Sarajevo, BiH) i otorinolaringolozi dr. Mersiha Bećirović i dr. Ilhana Šetić-Avdagić (Opća bolnica "Prim dr. Abdulah Nakaš", Sarajevo, BiH).

Biografije predavača na Konferenciji dostupne su na linku Biografije

Dvodnevnu konferenciju koja obuhvata teoretska predavanja iz svih oblasti vezanih za glas kao i praktične umjetničke radionice, tehnički organizira edukativna platforma za izvođačke umjetnosti iMTM Sarajevo, u saradnji sa Akademijom scenskih umjetnosti i Rektoratom Univerziteta u Sarajevu, uz podršku Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.

Konferencija je namijenjena pjevačima, glumcima, radijskim i TV voditeljima, profesorima i studentima umjetničkih akademija i medicinskih fakulteta, istraživačima u oblasti glasa te svim pojedincima, koje zanimaju naučni i umjetnički aspekti glasovne obuke.

Prijave za učešće potrebno je poslati na email: konferencija@mtm.ba

Ulaz je slobodan a konferenciju će biti moguće pratiti i online putem Zoom platforme uz prethodnu email najavu.

Više informacija na http://world-voice-day.org