Uspješna saradnja škole Rock Solid Birač i iMTM!

Mentori Rockschool BiH - iMTM-a i “Rock Solid Birač” škole iz Srebrenice proteklih sedmica uspješno sarađuju i testiraju mogućnosti za unaprijeđenje plana i programa muzičke edukacije u “Rock Solid Birač”, a po uzoru na silabus svjetskog akreditiranog ispitnog programa na polju popularne muzike - RSL Awards iz Londona. Tokom posjeta Sarajevu i Srebrenici na radionicama na kojima su učestvovali mentori obje škole i veliki broj polaznika, razgovaralo se o metodologiji izvođenja dosadašnje nastave u obje škole, kao i najčešćim načinima funcionisanja škola ovakvog tipa u širem okruženju te praksama koje su se pokazale kao najuspješnije. Osim predstavljanja dostupne literature i diskusije o RSL silabusima, učesnici radionica su imali priliku da sviraju sa mentorima iz Sarajeva ali i međusobno muziciraju. Neki od ciljeva ove značajne saradnje su i kreirati smjernice za muzičku edukaciju prilagođenu individualnim potrebama polaznika škola za pjevanje, gitaru, bas gitaru, bubnjeve, klavir, muzičku produkciju, muzički teatar i glumu, razvijati svijest o važnosti oficijelne naobrazbe, ali i obezbijediti praktično znanje i vještine neophodne da bi bili uspješni u odabranoj struci u profesionalnom okruženju.
Projekat “Rock Solid Birač” je podržan kroz program Bosnia and Herzegovina Resiliance Iniciative (BHRI), koji podržava USAID Misija u Bosni i Hercegovini, a implementira ga Međunarodna organizacija za migracije.