Classical Violin od septembra u iMTM!

Od septembra u iMTM uvodi školu violine prema RSL Awards ispitom programu iz Londona u potpunosti posvećenom klasičnim muzičarima koji nudi najraznovrsniju i najzastupljeniju kolekciju repertoara. Svaki Grade klasične violine sadrži 10 pjesama, koje obuhvaćaju bogato naslijeđe muzike iz baroknog razdoblja, pa sve do modernih kompozitora. U svaki razred uvrštena su i po dva popularna muzička djela te brojni dueti, koji pomažu interakciji između učenika i nastavnika. Primjeri snimaka i pratećih zapisa za svaki Grade su uključeni u knjige. RSL klasična violina sadržavat će repertoar sa djelima W.A. Mozarta, C. Schumann, J. Whitea, Le Chevalier de Saint Georgesa, S. C. Taylora, I. Sancha, L. Boulanger, J. Sibeliusa, F. Price, G.F. Handela,  G. Tailleferre, N. Isles, B. Bartoka, G. Bacewicz, F. G. y Espinosa, P. I. Čajkovskog, Johna Williams, Ed Sheerana, Dua Lipe, The Weeknd, Jamiroquaia, Clean Bandit, Coldplaya i Beyonce i dr. Inače škola violine odvija se individualno jedan na jedan. Učenje violine pridonosi osjećaju za lijepi ton, intonaciju i melodiju. Produbljuje se interes za muziku i razvijaju se koncentacija, motoričke i ritmičke sposobnosti. Učenik uz svakodnevno vježbanje postiže kulturne i radne navike. Violina je karakterističan instrument kod kojeg je početak nešto teži, ali nakon usvajanja osnova, učenje je brže i lakše. Nastavni plan i program prilagođava se individualno svakom učeniku, uzimajući u obzir njegove interese i potrebe. Preporučuje se da muzička naobrazba violine započne u najranijoj školskoj dobi.

Školu violine vodit će magistra violine Amna Hujić.

Prijave su u toku a više informacija dostupno je na info@mtm.ba i putem telefona 062559862