Od septembra starta i RSL program za muzički teatar i glumu!

Od septembra 2021. godine iMTM pokreće prvi ispitni program - RSL Performance Art Awards (PAA) i nastavu iz oblasti Muzičkog teatra i Glume za djecu i odrasle, a prema RSL Awards London syllabusu. U okviru obje oblasti izvodit će se sedmična nastava na BHS i Engleskom jeziku i obrađivati strani materijali, koji su prilagođeni različitim uzrastima.

Osnovni cilj ispitnih programa je ponuditi jedinstvenu edukaciju prema modernom silabusu, koja obuhvata vježbe glume i pjevanja, glumačke improvizacije, rad na dikciji, govoru, glasu, pokretu, plesu, izradi glumačke uloge i na scenariju za predstavu. Program nudi i mogućnost pripreme kandidata za upis na dramske akademije.

Tokom višemjesečnog nastavnog procesa, planirana su i gostovanja profesionalaca iz branše a po okončanju programa polaznici programa će pristupiti ispitima, koje evaluiraju mentori iz Velike Britanije.

Program završava javnom prezentacijom u vidu muzičko-scenskog projekta, ukoliko to epidemiološke mjere u Kantonu Sarajevu budu dozvoljavale ili video prezentacijom snimljenog materijala. 

PAA ispitni program razvili su vodeći eksperti iz teatarske industrije u Velikoj Britaniji i posebno su dizajnirani da potiču inovacije i kreativnost kod polaznika programa. Namijenjeni su glumcima, glumačkim pedagozima, muzičarima profesionalcima, muzičkim pedagozima kao i svi zainteresovanim pojedincima, koje zanima edukacija za muzički teatar i glumu.

Program RSL Awards je internacionalno priznat, sastoji se iz 8 levela/grades a  diplome su akreditovane od strane Ministarstva obrazovanja UK, čime se stiču UCAS bodovi za upis nekog od engleskih koledža i fakulteta među kojima su i BIMM, LIPA, Sussex, Liverpool, Salford, Bath Spa, Birmingham Conservatoire, Leeds College of Music, Falmouth, Bournemouth, Leeds Met, Manchester Met, Bucks New University.

Detaljnije o predavačima navedenih programa, pripremama za ispite, kao i drugim školama u BiH u kojima će se izvoditi nastava tokom školske 2012./2021., objavljujemo uskoro, a za više informacija o PAA diplomama, koje objedinjuju gore navedene tri oblasti pogledajte na linku Performance Art Awards

UPIS JE U TOKU!

Više informacija na info@mtm.ba i telefon 062559862