Škola violine u iMTM od 2021. godine

Od januara 2021. godine iMTM otvara dugo očekivanu školu violine, koju će voditi magistra violine Amna Hujić. Škola violine odvijat će se na sedmičnoj osnovi u trajanju od 45 minuta i prema dogovoru a nastava se izvodi se individualno (1:1) Učenje violine pridonosi osjećaju za lijep ton, intonaciju i melodiju. Produbljuje se interes za muziku i razvijaju se koncentacija, motoričke i ritmičke sposobnosti. Učenik uz svakodnevno vježbanje postiže kulturne i radne navike. Violina je karakterističan instrument kod kojeg je početak nešto teži, ali nakon usvajanja osnova, učenje je brže i lakše. Nastavni plan i program prilagođava se individualno svakom učeniku, uzimajući u obzir njegove interese i potrebe. Preporučuje se da muzička naobrazba violine započne u najranijoj školskoj dobi.

Prijave na info@mtm.ba i putem online aplikacije 

Više o nastavnici violine klikom na link Amna Hujić