Nagrada "Dr. Razija Lagumdžija" Almi Ferović Fazlić

U povodu obilježavanja Dana Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu (29.12.1981.), svake godine dodjeljuju se priznanja za najbolje studente na svim odsjecima i nagrada "Dr. Razija Lagumdžija", za najuspješniji pedagoški, umjetnički i naučni rad. 

Nagrada “Dr. Razija Lagumdžija” za najuspješniji pedagoški, umjetnički i naučni rad, za školsku 2019/2020. godinu, dodjeljuje se Almi Ferović Fazlić, asistentici na predmetu Glas, na Odsjeku za glumu ali i osnivačici iMTM-a. Pedagoškom radu aktivno je posvećena trinaest godina, kroz devetogodišnji saradnički angažman na Muzičkoj akademiji u Sarajevu (2008-2017.), nakon čega se 2018. godine pridružuje kolektivu ASU. Diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu a potom magistrirala Muzički teatar na Royal Academy of Music u Londonu, koja joj ove godine dodjeljuje i počasnu nagradu za umjetničko-pedagoški rad (ARAM), čime postaje njihov saradnik. Spojivši dugogodišnje profesionalno umjetničko iskustvo i brojne međunarodne edukacije, njen pedagoški rad karakterišu inovacije, kroz nove vježbe i pristupe, koji kontinuirano doprinose unapređenju nastavnog procesa i programa predmeta Glas.

Biografija dobitnice nagrade dostupna je na linku Alma Ferović Fazlić