RSL program za muzički teatar i moderne plesove od septembra 2019.

Od septembra će u iMTM biti moguće pohađati nastavu Muzičkog teatra za djecu i odrasle, Jazz dance i Street dance a prema Rockschool London syllabusu. Detaljnije o predavačima navedenih programa, pripremama za ispite, kao i drugim školama u BiH u kojima će se izvoditi nastava tokom školske 2019./2020., objavljujemo uskoro. Za više informacija o PAA diplomama, koje objedinjuju gore navedene tri oblasti pogledajte na linku Performance Art Awards

Od januara 2018. godine iMTM je postao oficijelni predstavnik (delivery centre) ”Rockschool” iz Londona za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. Program RSL-a je internacionalno priznat, sastoji se iz 8 levela muzičkog obrazovanja iz oblasti pjevanje, muzička produkcija, muzički teatar, instrumenti (gitara, klavir, bas gitara, bubnjevi, ukulele) teorija muzike i moderni plesovi.

Nakon položenih ispita pred mentorima iz UK, RSL diplome su akreditovane od strane Ministarstva obrazovanja UK, čime se stiču UCAS bodovi za upis nekog od engleskih koledža i fakulteta među kojima su i BIMM, LIPA, Sussex, Liverpool, Salford, Bath Spa, Birmingham Conservatoire, Leeds College of Music, Falmouth, Bournemouth, Leeds Met, Manchester Met, Bucks New University.