Otvaramo DO RE MI - WunderKeys najtraženiju školu klavira!

iMTM objavljuje upis u malu školu klavira ”DO RE MI” – po WunderKeys piano quick learning metodi za djecu predškolskog uzrasta od 3-6 godina. Ukoliko ste odlučili da svoje dijete upišete na časove klavira, uradite to već tokom prvih godina života. Naučno je dokazano da kroz sve multidimenzionalne aspekte rada na času klavira - memorisanje vježbica, melodija i kompozicija, izražavanje emocija, učenje muzičkih intervala, akorada i harmonija, dolazi do povećanja IQ-a djeteta, a efekti su veći ukoliko se sa časovima počne u što ranijem životnom dobu. WunderKeys je metoda brzog učenja klavira koja kroz igru, slikovnice, priče, pokret i pjesmu, predstavlja osnovne muzičke pojmove lako razumljive djeci predškolske dobi. Ovaj vid uvođenja u svijet muzike i klavira djecu veoma interesuje, radi čega ona jako brzo usvajaju i savladavaju gradivo i počinju svirati klavir u najkraćem mogućem roku. Kako svako dijete ima svoju osobenost i na svoj način razvija sposobnosti, tako će i nastava klavira u potpunosti biti prilagođena svakom djetetu individualno. Mnoge naučne studije su pokazale da dijete uz učenje sviranja na klaviru u isto vrijeme stiče nezaobilazno muzičko znanje, razvija svoje motoričke sposobnosti, podstiče disciplinu i strpljenje, razvija socijalne sposobnosti, povećava samopouzdanje i pozitivno utiče na kognitivne sposobnosti, koje se također odražavaju i na akademski uspjeh djeteta u svakodnenim školskim aktivnostima. Wunderkeys metoda predavanja se usko naslanja i na matematiku, te pozitivno utiče i na pripremu djeteta za redovnu školu i predmete kao što su matematika, tjelesni odgoj, muzičko i likovno vaspitanje. Glavni cilj škole je muzičko osvještavanje, upoznavanje sa instrumentom, muzičkim stilovima, kompozitorima i njihovima djelima, a sa posebnim akcentom na razvijanje ljubavi prema lijepoj muzici, klaviru i kulturi muzičkog izražaja. Nastava se odvija dvojezično.Pored redovne nastave svi polaznici će povremeno imati organizirane posjete Narodnom pozorištu Sarajevo kao i Muzičkoj akademiji Sarajevo gdje će besplatno moći pratiti koncerte i predstave. Na kraju godine, organizirat će se i javne prezentacije naučenog gradiva za roditelje i širu publiku. Nastava na bazi ”jedan na jedan” sa učenicima odvija se jednom sedmično u trajanju od 30 minuta u dogovorenim terminima, a izvodi je licencirani predavač WunderKeys.

Po završetku školskog nastavnog ciklusa svim polaznicima škole će biti uručen iMTM Certifikat.Ako želite daVaše dijete bude mali muzički virtuoz prijavite ga u našu ”wunder” školu klavira DO RE MI!

Prijave na info@mtm.ba informacije na 062559862